فرهاد پالیزدار

مشخصات فردی

معاون امور بین الملل بنیاد سعدی

فرهاد پالیزدار       متولد: مهر 1340  تهران     

تحصیلات

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد معارف اسلامی وعلوم سیاسی  دانشگاه امام صادق (ع)   1370      

مشاغل و مسئولیتهای اجرایی

1)        سرپرست رایزنی فرهنگی در ژاپن از دی ماه 95 تا مرداد 96

2)        مشاور معاونت آموزش و پژوهش سازمان . شهریور 93 تا مرداد 96

3)        عضو شورای مشورتی راهبردی سازمان ( اتاق فکر سازمان 93-... )

4)        سرپرست رایزنی فرهنگی در ارمنستان  مهر و آبان 92

5)        رییس  مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی ( خرداد89 تا شهریور 93 )

6)        مدیر طرح مجموعه  کتابهای جامعه وفرهنگ کشورها ( 93- 90)

7)        عضو شورای علمی و اجرایی تدوین مجموعه آموزشی دانستنیهای یک رایزن فرهنگی ( 93- 90)

8)        مدیر طرح  تدوین تاریخ شفاهی رایزنان فرهنگی ( 93- 91)

9)        طراحی و اجرای نخستین هفته پژوهش  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( 91)

10)     عضو موسس گروه مطالعات ترکیه در انجمن ایرانی مطالعات جهان ( از 92)

11)     عضوکمیته ساماندهی نظام پژوهش فرهنگی کشور شورای انقلاب فرهنگی (91 – 90)

12)      عضو گروه بین الملل تدوین سند مهندسی فرهنگی کشور شورای انقلاب فرهنگی (91 – 90)

13)      عضو شورای علمی گروه مطالعات روابط فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ ؛ هنر و ارتباطات (92 – 91)

14)     عضو هیئت علمی مجله  روابط فرهنگی ؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( 93-90)

15)     عضو کمیته تدوین سند راهبردی توسعه فعالیتهای فرهنگی ج.ا.ا. (90 – 88 )

16)     رایزن فرهنگی ج.ا.ا. در ترکیه ( 88-83)

17)     سردبیر فصلنامه آشنا رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران – ترکیه

18)     دبیر شورایعالی سازمان (83-81)

19)     مشاور معاونت ارتباطات بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( 83-78)

20)     مسوول خانه فرهنگ ایران در بمبئی ( 78-75)

21)     وابسته فرهنگی و مسوول خانه فرهنگ ایران در دهلی ( 75 -73 )

22)     سردبیر مجله راه اسلام / رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران- هند

23)     معاون اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی (73- 71 )

تألیفات

1)      اندیشه های اجتماعی و سیاسی علامه طباطبائی  (دانشگاه امام صادق (ع)   1370   )

2)      فعالیتهای فرهنگی آلمان در ترکیه ( همکاری 1387)

3)      فعالیتهای فرهنگی امریکا در ترکیه ( همکاری 1388)

4)      کتابشناسی ایران در ترکیه (مدیر طرح و ویراستار)

5)فهرست نگاشته های فارسی برگردانده شده به سایر زبان ها ( همکاری )

6)منبع شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (در دست اجرا )

کتاب :

7)      " نامه های اقبال لاهوری"  2ج  ( همکاری در ترجمه ) نشرهمراه  1379

8)      " الگوی دیپلماسی فرهنگی ترکیه " انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ؛ هنر و ارتباطات 1391

9)      " تاثیر زبان فارسی بر هندی ‌"  ترجمه از انگلیسی (آماده  انتشار)

10)  " رسانه عرب"  ترجمه از انگلیسی  (دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه 1393)

11)برگزیده مقالات" دیپلماسی فرهنگی "(در حال آماده سازی برای نشر )

مقالات

1)      دگرگونی هویت های سیاسی – فرهنگی اروپا (ترجمه از انگلیسی  )

2)      چهره های گوناگون فرهنگی امپریالیسم / آنابل سربونی (ترجمه از انگلیسی  )

3)      فرهنگ در سیاست جهانی( یک کتاب در یک مقاله)

فرهاد پالیزدار

معاون امور بین الملل بنیاد سعدی

فرهاد پالیزدار       متولد: مهر 1340  تهران     

^